شمیم پارسایی
50 بازدید
ناشر: زائر- آستانه مقدسه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
راهکارهای ارتقای عفت در جوانان با تکیه بر منابع اسلامی که در چند فصل به مباحث مقدماتی از قبیل جوان، عفت و ابعاد آن، تبیین راهکارهای دهگانه ارتقای عفت در جوانان و نیز بحثی پیرامون نقش و وظایف خانواده و مسؤلان.