گره های زندگی
51 بازدید
ناشر: زائر-آستانه مقدسه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگاهی به عوامل نهانی گره افتادن در روند زندگی