شاهدان خاموش
62 بازدید
ناشر: خادم الرضا(ع)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب با نگاهی قرآنی و حدیثی، به ناظران و شاهدان اعمال انسان در دنیا اشاره شده و با تکیه بر منابع دینی و نکات علمی، بر شعور اشیا و جمادات تاکید ویژه شده است تا در پرتو آن جوانان و مخاطبان کتاب، به تقوای ویژه در خلوت ها برسند.